Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

Rejestracja Pojazdów (KR)

Rejestracja Pojazdów (KR)

1.

KR-01 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

2.

 KR-02 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej

3.

KR-03 Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej

4.

 KR-04 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

5.

 KR-05 Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM).

6.

 KR-06 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski. 

7.

 KR-07 Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny).

8.

 KR-08 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

9.

 KR-09 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia.

10.

KR-10 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty.

11.

 KR-11 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego.

12.

 KR-12 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

13.

 KR-13 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia.

14.

 KR-14 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży.

15.

 KR-15 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia.

16.

KR-16 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży.

17.

KR-17 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów.

18.

 KR-18 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę.

19.

KR-19 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą.

20.

 KR-20 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty.

21.

 KR-21 Uzyskanie wtórnika karty pojazdu.

22.

 KR-22 Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

23.

KR-23 Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L.

24.

KR-24 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

25.

 KR-25 Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.