Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

GEODEZJA

 Geodezja (GK)

 1.

 GK-01 Koordynacja sieci                                                                                                                           

 2.

 GK-02 Zgłoszenie pracy geodezyjnej                                                                                                          

3.

GK-03 Wydawanie kopii arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej                                      

4.

GK-04 Wydawanie kopii arkusza mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej                                           

5. GK-05 Udostępnienie danych przedmiotowych podmiotowych ze zbioru danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków                                                                                                
6. GK-06 Udostępnienie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości                                                   
7. GK-07 Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (materiałów innych niż wymienionych w kartach usług 03, 04, 05 i 06)                                                                       
8. GK-08 Wydawanie wypisów o pełnej lub niepełnej treści lub wypisów i wyrysów lub wyrysów - z operatu ewidencji gruntów i budynków                                                                                                       
9. GK-09 Zgłoszenie zmian danych w operacie ewidencji gruntów i budynków                                                                                                                                                                                                               
10. GK-10 Zatwierdzanie zmian klasyfikacji gleboznawczej gruntów