Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-17 Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy.

UZYSKANIE PRZEDŁUŻENIA LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY (KD-17)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

Załączniki:
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 pdf 25OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

 

Do wglądu:

• dowód osobisty.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin. 

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu kompletu dokumentów.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy zgodnie z okresem wynikającym z terminu badań lekarskich i psychologicznych.

 

OPŁATY

Nie pobiera się opłat.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK  

pdf 25OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

 

 

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 978).