Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-11 Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB (KD-11)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK


Załączniki:
• kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy osób
• informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
• proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
• schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
• potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
• dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób OPŁATYMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

 

OPŁATY

Za wydanie zezwolenia:
Okres ważności zezwolenia Opłata
Do 1 roku 125 zł.
Do 2 lat 150 zł.
Do 3 lat 175 zł.
Do 4 lat 225 zł.
Do 5 lat 275 zł.
Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin .25 8369 0008 7109 1822 2000 0020

Istnieje możłiwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 201r. poz. 1907 zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2014r. poz. 402).