Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KD-07 Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy.

ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY (KD-07)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK


Załączniki:
1) w przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu przedsiębiorcy:
- dowód wpłaty za zmianę
2) w przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu z jednoczesnym zwiększeniem liczby wypisów:
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej na wszystkie pojazdy zgłoszone we wniosku
- wykaz pojazdów
- dowód wpłaty za zmianę i wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów
3) w przypadku zmiany danych w związku z przeniesieniem uprawnień wynikających z posiadanego dokumentu:
- dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów odpowiednio do przenoszonego uprawnienia
- wykaz pojazdów
- dowód wpłaty za przeniesienie uprawnień

 OPŁATY


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie zmiany danych i wydanie nowych dokumentów.OPŁATY

za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji,
• za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% procent opłaty jak za udzielenie licencji lub zezwolenia.
Opłatę należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie o/Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020

Istnieje możłiwość płacenia kartą płatniczą w kasie Starostwa Powiatowego.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK  

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1907 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).