Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

KP-03 Uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wydane uprawnienia do kierowania pojazdami.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYDANE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI (KP-03)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

pdf 25WNIOSEK

 

Załączniki:

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO - w przypadku wyznaczenia przez wnioskodawcę pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - 17,00 zł. OPŁATY

 

Do wglądu:
• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu


Do odbioru należy przedstawić:
• oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, Wydział Komunikacji (pok. 110), ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

GODZINY PRZYMOWANIA INTERESANTÓW - SZCZEGÓŁY

KONTAKT 

Telefon kontaktowy: 95/755 52 43 w. 30, 32, 33, 34, 35 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia wniosku.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia.

 

OPŁATY

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Wydziale Komunikacji, ul. Lipowa 18a, pok. 110 lub 111, pod numerem telefonu 95 755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W przypadku utraty prawa jazdy we wniosku o wydanie zaświadczenia należy zawrzeć informację o utracie przedmiotowego dokumentu.

 

Formularze do pobrania:

pdf 25WNIOSEK

pdf 25PEŁNOMOCNICTWO

 


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.).