Karty Usług Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Get Adobe Flash player

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona Środowiska (OŚ)

1. OŚ-01 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. OŚ-02 Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
3. OŚ-03 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
4. OŚ-04 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
5. OŚ-05 Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny.
6. OŚ-06 Przyjęcie zgłoszenia planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń
wodnych wymaganego ustawą prawo wodne.
7. OŚ-07 Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.
8. OŚ-08 Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji.
9. OŚ-09 Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 
z  uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
10. OŚ-10 Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
11. OŚ-11 Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji.
12. OŚ-12 Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
13. OŚ-13 Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi.
14. OŚ-14 Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach a i b rozporządzenia rady (we) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.